Skautský rok

Jako skautský oddíl se zabýváme smysluplným trávením volného času dětí. Skauting, to jsou kamarádi, přátelé a společenství, ve kterém můžeme sdílet stejné hodnoty. Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance, žít naplno, odloučit se od dnešní techniky a vyrazit do přírody. V našem oddíle najdou děvčata rozvíjet nejen sebe, ale i okolí.

Naše výchova ctí především tyto hodnoty:

 • Hrát fér;
 • týmová spolupráce;
 • být ohleduplný k okolnímu prostředí;
 • mít vztah k přírodě;
 • a to vše prostřednictvím her a zážitků.

  Oddílové schůzky

  Každý týden ve středu se scházíme u nás v klubovně na adrese Žilinské 13 v Ostravě-Porubě. Schůzka začíná v 17:00 a končí v 19:00. Náplní každé schůzky jsou nástupy a různorodé programy – každá schůzka je jinak zaměřená (program se odvíjí od celoroční aktivity, hry až po různé dovednosti jako je například zdravověda, znalost a péče o přírodu, doprava, skauting atd. Během schůzky každá žabka plní plavby (skautské metodické knihy), které jim pomáhají si osvojit různé dovednosti či znalosti nejen u nás na akcích, ale také i doma s rodinou.

  Oddílové výpravy

  Každý měsíc se konají výpravy v rozmezní 2 – 3 týdnů. Každá výprava je jiná, koná se v okolí Ostravy (většinou jsou jednodenní, někdy půldenní) ale také i mimo Ostravu (hory, řeky, města, poznávací výprava do přírody.

  Přístavní akce

  V rámci činnosti celého přístavu se konají párkrát ročně akce, kde se děti setkávají se všemi věkovými kategoriemi. Je to převážně výprava o jarních prázdninách (Eskymácké slavnosti), kdy se jako celý přístav vydáváme většinou na 4 dny do hor. Je pro ně vždy připraven zábavný kooperativní program. Další přístavní akcí je Mikulášská besídka, kdy děti rodičům a široké veřejnosti předvedou vystoupení na pódiu (tanečky, scénky, písně..) a za to se jim odmění Mikuláš s čertem.

  Tábor žabek

  Tábor je pro skautský život dítěte nejvýznamnější akce. Koná se o letních prázdninách na českých řekách či u přehrady Slezská Harta a probíhá zde nejúčinnější výchova k přírodě. Účast na táboře je brána jako samozřejmost (dítě bez něho přichází o nejlepší okamžiky), ale dá se z vážně rodinných důvodů omluvit.